O autorze


Franciszek Ferdek (1930–2019), nauczyciel matematyki, czas pracy zawodowej w równej mierze poświęcił kształceniu młodzieży i nauczycieli. 1954–61 pracował w IX, XI i I LO we Wrocławiu, 1962–65 w Okręgowym Ośrodku Metodycznym, 1966–67 w Studium Nauczycielskim, 1968–76 był pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego; 1964–66 prowadził klasę matematyczną z nauką programowania w I LO we Wrocławiu, 1968–76 – autorskie klasy matematyczne w III LO we Wrocławiu (wspólnie ze Stanisławem Fudali); współautor programu i organizator pierwszej matematycznej klasy „uniwersyteckiej” oraz na początku lat 80. ub.w. pierwszej pracowni komputerowej w III LO; 1969–78 członek Okręgowego Komitetu Olimpiady Matematycznej, wychowawca laureatów i finalistów Olimpiady Matematycznej; autor wielu artykułów o nauczaniu matematyki.
1980–81 współzałożyciel NSZZ „Solidarność” w województwie wrocławskim oraz założyciel podziemnego pisma „Solidarność Nauczycielska”.
Źródło: „Encyklopedia Wrocławia”, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2006, ISBN 978-7384-561-9